Jeu des Boules

Tijdens de openingstijden van de Soos kan er gebruik gemaakt worden van de jeu des boules banen, ballen zijn aanwezig in de Soos.

Het gehele jaar wordt er in groepsverband gespeeld en wel op dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 op de buitenbanen bij de Soos. (verder altijd mogelijk tijdens openingstijden van de Soos)

Van af eind 2022 is er bij slecht weer ook de mogelijkheid om het binnen te doen (zie verder naar onderen voor enkel foto’s en opnamen)

K.Schuurmans tel. 452097

J. Remmen tel. 453109

Of de dienstdoende vrijwilliger

(als je geen geluid hebt bij het afspelen, toets dan de toets M in)