Doelstelling KBO;

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. Hij ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

 

KBO op de bres voor goed wonen

 

KBO Wanroij acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen -zonder wie dan ook tekort te willen doen – noemen we in het bijzonder de Stichting Welzijn Ouderen Sint-Anthoins (SWOSA), wil hij optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is het voornaamste aandachtspunt (speerpunt van beleid) de zorg voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, (gezondheids-)zorg, sport, veiligheid, vervoer, welzijn en wonen.