19 december 2020

SeniorWeb

Cursus voor iPad of PC                                                        

De nieuwe Soos is gevestigd in het Wapen van Wanroij aan de Kwikstraat 6 in Wanroij.
De ingang is de 2e deur.
Nadat de restricties in verband met het coronavirus zijn  opgeheven begint, bij voldoende belangstelling, weer een nieuwe workshop iPad in groepjes van maximaal 3 personen. U dient zelf uw iPad mee te brengen.
Daarnaast wordt bij voldoende interesse de cursus Orde op uw PC gegeven alsmede andere cursussen. Zie ons cursusaanbod.
Cursussen gaan alleen door als er voldoende deelnemers zijn en VOL=Vol.
Van elke cursus hebben er verschillende plaats gevonden.
Heeft u interesse, meldt u dan aan bij Rob Lamers via mail aan: seniorwebwanroij@gmail.com of telefoon 06-28953150.

Let op: in verband met de maatregelen die zijn genomen door het RIVM i.v.m. het coronavirus vinden er in heel Nederland geen bezoeken aan huis plaats van onze vrijwilligers. Indien u hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met Rob Lamers (zie hier boven), wij proberen dan iets voor u te regelen.